Afasiforbundet i Norge

Javisst ble livet annerledes

Et hefte om å rammes av en ervervet skade i hjernen som voksen. Utgitt av KReSS for et par tiår siden, men fortsatt svært aktuelt. Skrevet ut fra egne erfaringer!

Forordet til dette heftet begynner slik: «Å leve med en skade som har rammet hjernen i voksen alder, gir et svært annerledes liv for både den skadde og familien. Kognitiv svikt som følge av ervervet hjerneskade er en type funksjonshemning som er lite beskrevet i Norge, og svært lite er skrevet av de som selv lever med denne funksjonshemningen. Forfatterne av dette heftet har hver på sin måte opplevd at livet ble annerledes enn det de hadde grunn til å se for seg før skaden inntraff. De har enten selv fått en skade eller sykdom i hjernen, eller har opplevd at et nært familiemedlem har fått det. Deres erfaringer og tanker om hvordan livet ble forandret vil antakelig være en kilde til erkjennelse for alle som leser det de har skrevet, være seg de selv er skadde, pårørende, venner eller fagfolk som jobber med denne gruppen mennesker.»

KReSS (Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas Sykehus) har gitt ut flere nyttige publikasjoner. Heftet Ja visst ble livet annerledes ble utgitt i 1999. Redigert av Kirsten Sæther. Vakre illustrasjoner ved Eldbjørg Ribe.

Javisst ble livet annerledes

print