Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Afasirehabilitering i kommuner

NYTT PÅ NETT! Hvilken kapasitet har kommunale logopedtilbud for personer med afasi? På hvilken måte har voksne med afasi tilgang til logopedisk hjelp?

Dette er noe av utgangspunktet for en viktig masteroppgave. Den er skrevet av Irmeli Oraviita i 2008, men er fortsatt svært aktuell.

Afasirehabilitering i kommuner

Oraviita kartla også tilbudenes kvalitet og omfang. Kommunenes oppfatninger av det juridiske og økonomiske ansvaret for å gi et tilbud til personer med afasi, er et annet viktig tema.

Resultater

Oraviita finner at mindre enn halvparten av de 230 kommunene som svarte, har kommunalt ansatte afasilogopeder. Litt flere enn to tredjedeler av de 123 kommunene uten afasilogopeder oppgir å benytte RTV-finansiering. Bruk av privatpraktiserende logopeder med oppgjørsavtale med NAV er mest brukt i små og mellomstore kommuner. Kommunalt ansatte afasilogopeder som løsning er vanligst i store og mellomstore kommuner. De aller fleste kommunene organiserer tilbudene gjennom utdanningsvirksomheten.

Konklusjon

Oraviita konkluderer med at den kommunale rehabiliteringskapasiteten er for liten ut fra behovet. Hun beregner at kapasiteten kan sikre ca 960 voksne med afasi et kommunalt tilbud. Cirka 3700 nye afasirammede får med andre ord ikke et kommunalt tilbud på minimum tre timer opplæring per uke, som er behovet for å oppnå god rehabilitering. Det mangler ca 560 afasilogopeder i 100 % -stillinger i Norge for å kunne tilfredsstille rehabiliteringsbehovet til alle nye afasirammede årlig, påpeker Oraviita. “Resultatene viser at det er signifikant forskjell mellom kommuner klassifisert etter antall innbyggere med hensyn til bruk av enten private eller kommunale løsninger,” avslutter hun.

Oppgaven tar utgangspunkt i funn fra prosjektet “Afasirehabilitering i kommuner” (ExtraStiftelsen/Afasiforbundet i Norge).

Vil du lese mer? Her kan du lese sammendrag og hele oppgaven.

Skriv ut
Click to listen highlighted text!