Afasiforbundet i Norge

Afasi og spesialundervisning

Veiledningen tar opp de utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med personer med afasi. Utgitt av Bredtvet kompetansesenter i 2005. Gratis nedlastbar.

Målgruppe: Logopeder, andre spesialpedagoger.

Veiledningen beskriver hvordan logopeder kan dokumentere sin undervisning ved afasi. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. Slik dokumentasjon kan være et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter og planlegging av undervisningen. Heftet gir praktiske eksempler.

Margit Corneliussen (2005). Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis. Oslo: Bredtvet kompetansesenter, Statped.

Beskrivelsen av produktet er basert på informasjon fra Statpeds nettsider. Faglige spørsmål om veiledningsheftet kan rettes til afasiteamet på Bredtvet kompetansesenter, tlf. 22 90 28 00 (sentralbord).

print