Afasiforbundet i Norge

30 tips til aktiviteter i lokalforeningen

Til inspirasjon! En folder med forslag til innhold på medlemsmøter.

Hensikten med møtene i lokalforeningene er at medlemmene kan møtes til hyggelig samvær med meningsfulle og trivelige aktiviteter. Drivkreftene i foreningene er medlemmene selv. På bakgrunn av innspill fra noen afasiforeninger, er det i denne brosjyren satt opp en del forslag til innhold på møtene.

Brosjyren er laget av Eli Qvenild. Grafisk oppsett: Anne Grethe Hellerud.

Forslag til aktiviteter

print