Afasiforbundet i Norge

Hvordan samtale med personer med afasi?

Folder på fire A4-sider, for gratis nedlasting.

«Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan denne formidlingen skjer.»

Folderen gir konkrete råd med tanke på samtaler med personer med afasi.
Forfattere: afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter. Illustrasjoner: Kirsten Berrum.

Folderen er en del av kurspermen Samtalepartnere for personer med afasi, utgitt av Afasiforbundet i 2006, som selges i vår nettbutikk (se under «Ressursmateriell»). Materiellet er utviklet med prosjektmidler innvilget fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Samtaler ved afasi

print