Afasiforbundet i Norge

OM AFASI – BROSJYRER PÅ MANGE SPRÅK

Nordisk afasiråd har i samarbeid utarbeidet en brosjyre om afasi på en rekke ulike språk.

Brosjyrene finnes blant annet på nordsamisk, somali, urdu, engelsk – og på norsk.

Du kan laste ned PDF av brosjyrene via vår danske søsterorganisasjon Hjernesagen. Last ned her.

I tillegg er brosjyren oversatt til finsk:

afasia2013_finsk_web

print