Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Til London på leting etter livskvalitet

Av: Karianne Berg og Line Haaland-Johansen

Livskvalitet er et stort og komplekst tema som opptar mange – helsearbeidere, forskere og politikere. For ikke så altfor lenge siden diskuterte for eksempel stortinget og regjeringen muligheten for å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet i Norge, som et supplement til brutto nasjonalprodukt. Men livskvalitet er i tillegg noe som i aller høyeste grad angår hver og en av oss i hverdagen. Det er vel egentlig bare en selv som kan bedømme hva som gir livskvalitet i ens eget liv? Likevel er det viktig at det finnes ferdiglagde, gode og tilrettelagte mål på livskvalitet, som kan benyttes i situasjoner der det er aktuelt på ulike måter å ”måle” livskvalitet.

Livskvalitet og helse

Det foreligger en rekke begrunnelser for hvorfor det er viktig å inkludere livskvalitetsmål som redskaper i helsevesenet og rehabilitering. Økt fokus på individets egen opplevelse av helse og livskvalitet er kanskje det viktigste. Nettopp fordi afasirammede har språk- og kommunikasjonsvansker, finnes det svært få livskvalitetsmål tilpasset denne gruppen. Samtidig vet vi at personer med afasi er svært sårbare for ”livskvalitetshemmende” tilstander som sosial isolasjon, eksklusjon, inaktivitet og lavt selvbilde. Det er med andre ord et stort behov for godt tilrettelagte undersøkelsesmetoder for personer med afasi.

Gjennom Stiftelsen ”Helse og rehabilitering” har Afasiforbundet i Norge mottatt midler til et prosjekt kalt ”Å ha noe å si – med afasi”. Det mer ideelle målet bak dette prosjektet, var at afasirammedes tanker og synspunkter skulle bli synlige i rehabiliteringen. Prosjektets mer konkrete mål har vært å oversette og tilrettelegge et afasivennlig redskap for måling av livskvalitet.

Måling av livskvalitet

Det redskapet som er oversatt som ledd i dette prosjektet, er et livskvalitetsskjema kalt SAQOL-39. Den som står bak dette skjemaet, er logopeden Katerina Hillari. Katerina holder til i City University London. Som et ledd i prosjektarbeidet, dro vi derfor til London på studietur. Vi dro både til City University, der vi fikk mye god hjelp og masse inspirasjon fra Katerina Hilari selv, og hennes kolleger. Blant annet fikk vi se på den nyetablerte afasiklinikken de driver der. Der ser de ut til å fokusere på livskvalitet så vel i forskning som i praksis.

I tillegg besøkte vi det velkjente afasisenteret Connect, som også ligger i London. Der ble vi tatt vel imot av Alan Hewitt. Alan har selv afasi. Han har lenge arbeidet som facilitator – tilrettelegger – på Connect-senteret. Connect arbeider med gruppebaserte aktiviteter på en utradisjonell og spennende måte. Personer med afasi er sterkt involvert i å drive og lede virksomheten. Grunnen til at vi dro nettopp hit, er at dette er et sted som virkelig forsøker å jobbe med ”livskvalitet i praksis” for personer med afasi.

Å ha noe å si – med afasi

Prosjektet ferdigstilles neste år. Et norsk livskvalitetsmål for afasirammede, samt et idéhefte om livskvalitet og afasirehabilitering vil bli tilgjengelig i løpet av 2010. Et nyttårsønske måtte være at det blir et enda større fokus på livskvalitet, inkludering og likeverd for personer med afasi i tiden som kommer.

Skriv ut

Click to listen highlighted text!