Afasiforbundet i Norge

Idéhefte om barn som pårørende

Hvordan forklare barn hva afasi egentlig er? Publisert i 2011.

En psykolog og to logopeder fra Bredtvet kompetansesenter har laget et hefte med ideer til aktiviteter nettopp med tanke på å lære barn om afasi. Finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, gjennom Afasiforbundet i Norge. Heftet er på 25 sider.

Aktivitetshefte_2011

print