Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Tekststørrelse

A A A

Søk ExtraStiftelsen-midler!

Har du en god idé, men mangler midler til å gjennomføre den? Du kan søke om ExtraStiftelsen-midler til Helseprosjekter  via Afasiforbundet. Neste frist for å søke er 1. mars.

Tilgang til søknadsskjema, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av Afasiforbundet.

Les retningslinjene før du går i gang: https://www.extrastiftelsen.no/sok/
Det er to søknadsfrister for helseprorosjekter i året, 1. mars og 1. september.

Forskningsprosjekter har søknadsfrist: 15. mai

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i god tid før fristenes uløp.

hilsen fra
Afasiforbundet

Marianne Brodin eller Annika N. de Leon, tlf. 22 42 86 44, epost: afasi@afasi.no

 

E-læringskurs modul 1 – Hva er afasi?

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs.

I modul 1 – Hva er afasi? vil vi gjennomgå en rekke temaer innen afasifeltet:

Hjernen og plastisitet, hva er afasi, årsaker til afasi, ulike typer afasi, Brocas afasi, Wernickes afasi, global- og anomisk afasi.

Det er to versjoner av modul 1, hvor den ene inkluderer spørsmål, eksamen og kursbevis ved bestått eksamen og den andre uten spørsmål, eksamen og kursbevis. Du velger hvilket kurs du ønsker å ta.

Følg med på afasi.no og på facebook-siden vår for mer informasjon om kommende moduler.

Om du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med oss på:

afasi@afasi.no eller 22 42 86 44

Lykke til!

Kunnskap om hjerneslagsymptomer redder liv

– De som kommer raskt til vurdering og behandling har bedre muligheter for å unngå varige skader.  Det er sjelden vi kan måle så tydelig og umiddelbar kampanjeeffekt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Hjerneslag oppstår plutselig, og hvert år rammes rundt 12 000 i Norge. Tiden fra hjerneslaget rammer til pasienten får blodpropp-løsende behandling på sykehus, bør ikke overstige 4,5 timer. Ved symptomer på hjerneslag må du derfor ringe 113 umiddelbart.

Resultatene viser klar effekt av slagkampanjen:

  • Kampanjen har ført til at flere ringer 113 (AMK) ved mistanke om symptomer på hjerneslag.
  • Flere pasienter er behandlet med trombolyse (blodproppløsende).

Resultatene tyder også på at flere blir innlagt innen de første kritiske 4 timene etter symptomdebut. I dag sendes også pakkeforløp for hjerneslag  ut på ekstern høring. De vil ytterligere vil være med på å sikre gode og forutsigbare pasientforløp. Dette skal innføres i tjenesten i 2018.

Symptomer på hjerneslag

Symptomene på hjerneslag kan variere, men de vanligste symptomene er lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen, og språkforstyrrelser.

Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

  • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
  • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

– Kjenner du til symptomene kan du redde liv. Målet er at vi alle skal huske prate, smile, løfte når det virkelig gjelder, sier Bjørn Guldvog.

Hvert sekund teller

Det er godt dokumentert at pasientene selv eller pårørende ofte er det forsinkende leddet i behandling av hjerneslag. De gjenkjenner ikke symptomene og venter for lenge med å kontakte helsetjenesten.

Det er grunn til å tro at mange venter med å ringe 113 fordi de er usikre om symptomene er alvorlige nok eller de er redde for å være til bry.  Dette gjelder særlig eldre.

– Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke vær redd for å ringe 113 om du er i tvil – det er deres jobb å vurdere slike henvendelser. Ring heller en gang for mye enn for lite, sier Guldvog.

Samtaler om helse

Mange med afasi og pårørende synes samtaler hos legen er vanskelig. Brosjyren “Samtaler om helse” inneholder 19 tegninger, om fysisk og psykisk helse. Den kan brukes hos legen ved å peke på bildene som hjelp i samtalen.

En logoped i Israel, Dafna Olenik, fikk en ide.  Hun er leder for et afasisenter i Jerusalem. Mange av medlemmene ved senteret (personer med afasi og pårørende) syntes samtaler hos legen var vanskelig. Legen snakket ofte direkte med den pårørende, uten å involvere personen med afasi i samtalen. – Og det til tross for at samtalen faktisk skulle handle om helsen til personen med afasi.

Dafna fant en løsning. Sammen med en pårørende, laget hun en bilde-brosjyre. Bildene viser ulike helse-tilstander. Slik skulle samtaler hos legen gå lettere.

En norsk versjon
Vi ville lage noe liknende i Norge. Vi (Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg og Line Haaland-Johansen) traff Dafna på et møte om afasi. Vi fikk lov til å lage en norsk versjon av hennes brosjyre.

Vi viste brosjyren fra Israel til medlemmer i et tverrfaglig team, og til personer med afasi. De kom med forslag til hvordan brosjyren kunne bli enda bedre. De ville ha med enda flere tegninger. Den norske brosjyren har illustrasjoner av 19 helse-tilstander, både fysiske og psykiske. Den norske illustratøren Håvard Hegdal laget de nye, norske illustrasjonene. 36 norske studenter har fortalt oss hva de tror bildene er ment å vise. Slik har vi lært at bildene samlet sett er gode, og de fleste er ganske lette å forstå. En prøve-versjon av brosjyren er blitt brukt på ulike sykehus, legekontorer, aldershjem og andre steder. Flotte fagfolk fra ulike profesjoner har vært svært villige til å hjelpe oss med dette. Tilbakemeldingene er gode. Mange liker brosjyren og ideen, men ikke så mange har prøvd brosjyren i praktiske situasjoner ennå.

Selve ideen

Tanken er at hvis legen (eller sykepleieren eller personen med afasi eller andre) har et bilde-materiell som viser ulike helse-tilstander, så kan dette gjøre samtalen lettere. Ved hjelp av bildene kan det være lettere å forstå hva legen mener, og det kan være lettere selv å uttrykke hvordan man har det. Brosjyren kan være på bordet mellom de to som snakker sammen. Slik kan man peke på bildene mens man snakker. Skrevne ord og bilder er til støtte i samtalen. Man kan peke og vise, forklare og spørre. Bilder gjør ord og begreper enda mer konkrete. Dette er kjente tanker. Det finnes allerede noe slikt materiell, både om helse og andre tema. Det nye med denne brosjyren, er at den er liten, enkel og rimelig. Vi håper det kan gjøre at mange tar materiellet i bruk.

Brosjyren

Brosjyren er egentlig en folder på 6 A4-sider. Den kan brettes ut. Den inneholder 19 tegninger, om fysisk og psykisk helse. I tillegg er det noen skalaer fra 1 til 10. Slik kan du vise hvor viktig noe er, og hvor smertefullt noe er. Brosjyren heter Samtaler om helse. Den kan fås fra nettbutikken til Afasiforbundet, både en versjon som er gratis og en versjon som er noe mer holdbar til 30 kroner. I tillegg må man betale litt for porto. Brosjyren og bildene kommer også på nett. Følg med på www.afasi.no.

Bestill i nettbutikk: Gratis eller laminert versjon

Av: Gabriele Kitzmüller, Line Haaland-Johansen og Karianne Berg

Illustrasjoner: Håvard Hegdal

Hva er afasi?

Nytt opplag av heftet “Hva er afasi?” er ankommet. Heftet er spesielt utarbeidet for deg som har afasi.Du kan bestille heftet fra Afasiforbundet. Ved innmelding  i Afasiforbundet får du heftet gratis tilsendt.

Heftet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen via Afasiforbundet i Norge. Forfatter: Eli Qvenild, afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter 2009 (nå Statped).
2. opplag er utgitt i 2017.

Heftet kan bestilles i nettbutikken eller ved å ringe telefon 22 42 86 44 eller epost: afasi@afasi.no

Tilbud på medlemskap

Fra 1. oktober kan du bli medlem i Afasiforbundet og en lokalforening for kr 50,-. Stå sammen med oss i kampen for bedre oppfølging og en bedre afasihverdag.

Tilbud på medlemskap

Bli med i en av våre mange lokalforeninger for hyggelig samvær og et sosialt miljø.

Lenke til innmelding: http://afasi.no/Lokalforeninger/Innmelding

Kryss av for “medlem ut året kr 50”

Du kan også ringe 22 42 86 44 eller sende epost til afasi@afasi.no

Click to listen highlighted text!