Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Tekststørrelse

A A A

Artikkelarkiv

Ny doktorgrad om afasi

Ny doktorgrad om afasi

Gratulerer til Karianne Berg som disputerte på NTNU 9. februar. Avhandlingen bidrar til økt kunnskap om hvordan brukermedvirkning foregår i mål og planarbeid i afasirehabilitering i Norge. Hjerneslag er på verdensbasis en av de hyppigste årsakene til død og alvorlig funksjonshemming og nye anslag viser at hvert år rammes mellom ...
Les Mer…
E-læringskurs om afasi modul 2 – Behandling og rehabilitering ved afasi

E-læringskurs om afasi modul 2 – Behandling og rehabilitering ved afasi

Ønsker du å lære mer om afasi? Ta Afasiforbundets e-læringskurs! Denne modulen handler om behandling og rehabilitering ved afasi. Temaene som gjennomgås er: Rettigheter og oppfølging for personer med afasi Kartlegging av personer med afasi Utsiktene til bedring etter afasi Afasirehabilitering - oppstart og innhold Prinsipper i veiledning og afasirehabilitering ...
Les Mer…
Søk ExtraExpress midler!

Søk ExtraExpress midler!

Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller ...
Les Mer…

Annonse: Vanskelig å lese? Hør en Bok !

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon.
Les mer på nlb.no

Nasjonale retningslinjer

Nasjonale retningslinjer

Norske retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag (herunder også afasi etter slag) ble revidert av Helsedirektoratet og lansert 18. desember 2017 sammen med pakkeforløp for hjerneslag. De erstatter retningslinjene fra 2010. Retningslinjene gir anbefalinger for god praksis, basert på forskning og ekspertkunnskap, så vel som brukerperspektiver. Les mer på ...
Les Mer…
Loading...
Click to listen highlighted text!