Spørsmål om rettigheter?

Her kan du lese mer om dine rettigheter hvis du ikke får den behandlingen eller rehabiliteringen du har krav på.

Da kan Rettighetssenteret være stedet for deg. Dette er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eier og driver senteret. Senteret ble opprinnelig opprettet som et prosjekt. Fra 2003 har senteret tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Senterets rådgivere er tre jurister med erfaring innen velferdsrettens område.

Du kan kontakte Rettighetssenteret på via kontaktskjema.

Du kan også lese eller søke i en "rettighets-håndbok" kalt Jungelhåndboka. Håndboka søker å gi en oversikt over paragraf-jungelen. Den kan være nyttig for mange med spørsmål om rettigheter. Boka er skrevet av Tove Eikrem i FFO.

Les mer om senteret her: FFOs Rettighetssenter

Du kan lese mer om habilitering og rehabilitering i kommunene her: "Riktige tiltak - på riktig nivå -  til rett tid"

Mer...