Spørsmål om rettigheter?

Da kan Rettighetssenteret være stedet for deg. Dette er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eier og driver senteret. Senteret ble opprinnelig opprettet som et prosjekt. Fra 2003 har senteret tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Senterets rådgivere er tre jurister med erfaring innen velferdsrettens område.

Du kan kontakte Rettighetssenteret på via kontaktskjema.

Du kan også lese eller søke i en "rettighets-håndbok" kalt Jungelhåndboka. Håndboka søker å gi en oversikt over paragraf-jungelen. Den kan være nyttig for mange med spørsmål om rettigheter. Boka er skrevet av Tove Eikrem i FFO.

Les mer om senteret her: FFOs Rettighetssenter

Du kan lese mer om habilitering og rehabilitering i kommunene her: "Riktige tiltak - på riktig nivå -  til rett tid"

Mer...