Private logopedtjenester

Her kan du lese om hvordan du skal gå fram for å søke logoped i privat regi gjennom Helfo. Du kan også lese om hvordan du skal gå fram om du ikke får den behandling du har krav på.

Fra og med 1. januar 2017 endret HELFO sine regler med tanke på henvisning til privatpraktiserende logopeder.

Mer...

En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Les mer om hvordan du skal gå fram når du ikke får det du har krav på.

Mer...