Nasjonale retningslinjer

Norske retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag (herunder også afasi etter slag) ble utgitt av Helsedirektoratet i 2010.

Retningslinjene gir anbefalinger for god praksis, basert på forskning og ekspertkunnskap, så vel som brukerperspektiver.

Helsebiblioteket har publisert en elektronisk versjon av retningslinjene.

Om afasi i de nasjonale retningslinjene.

Retningslinjene finnes også som et dokument, både i kort versjon (20 sider) og i fullversjon (197 sider). Begge dokument kan lastes ned fra Helsebiblioteket (øverst til høyre på deres nettside).