Kartlegging logopedtilbud

Afasiforbundet kartlegger logoped-tjenester i kommunene i Norge. Det finnes ulik kompetanse og variable tilbud til voksne personer med afasi i kommunene. Vi ønsker å få et overblikk over tilbudet som gis. Vi håper du vil hjelpe oss, slik at vi som interesseorganisasjon kan gi bedre informasjon til våre medlemmer. Klikk på "kartlegging av logopedtilbud" for å besvare spørsmålene.