Verktøy for samtale når foreldre bilr syke

Snakketøyet er navnet på det siste verktøyet fra BarnsBeste, et enkelt og tilgjengelig verktøy for å få til en samtale med barn og foreldre når foreldrene er syke.

Det er ikke bare helsepersonell som er målgruppen for dette verktøyet. Det kan for eksempel være en lærer eller en fotballtrener. Snakketøyet finner du på www.snakketoyet.no og vil også bli tilgjengelig på andre språk. I første omgang jobber BarnsBeste med en oversettelse til engelsk.