Vedtekter for Afasiforbundet i Norge

Vedtektene gjeldende fra landsmøtet, mai 2016.