Likepersonsutvalget:

Likepersonsutvalget for perioden 2016 - 2019 består av:

Leder: Sigrid Lund, Haugesund og omegn Afasiforening
Sekretær: Per Gunnar Stornes, Haugesund og omegn Afasiforening
Medlem: Trond Børseth, Haugesund og omegn Afasiforening
Medlem: Brith Stokke Kalheim, Sør-Rogaland Afasiforening
Medlem: Eivind Dybendal, Ringerike og omegn Afasiforening