Faglig utvalg:

Faglig utvalg for perioden 2016 - 2019 består av:

Leder:
Ingjerd Haukeland

Medlemmer:
Karianne Berg
Line Haaland-Johansen
Liv Stabell-Kulø
Ellen Borge

samt forbundsleder Hogne Jensen  og nestleder Inghild Bjørgestad fra AU/Styret