Om Afasiforbundet

Afasiforbundet skal arbeide for at mennesker med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Forbundet skal holde løpende kontakt med sentrale myndigheter og organer med sikte på å fremme forslag av landsomfattende karakter som kan forbedre situasjonen til mennesker med afasi og ervervede kommunikasjonsvansker.

Afasiforbundet i Norge skal fremme forslag til tiltak, drive utredningsarbeid og opplysningsarbeid, delta i høringer og arrangere kurs.

Lokalforeninger:

Afasiforbundet i Norge består av mer enn tretti lokalforeninger.

Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs og samtalegrupper, driver likemannsarbeid og opplysningsarbeid. Lokalforeningene kan også drive interessepolitisk arbeid på lokalt/regionalt plan, for eksempel gjennom brukermedvirkning. Noen lokalforeninger driver  prosjekter som det er bevilget midler til gjennom stiftelsen Helse og Rehabilitering.

Afasiforbundet i Norge er medlem av:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - Funksjonshemmedes Studieforbund FUNKIS  - Hjernerådet - somatikk-nettverket til BarnsBeste (barn som pårørende)

Afasiforbundet deltar i nordisk samarbeid gjennom Nordisk afasiråd.

Afasiforbundet er representert i styret til Stiftelsen Klar Tale. 

Administrasjon

Generalsekretær

Marianne Brodin

Telefon: 22 42 86 44 (forbundskontoret), 95 86 01 38 (mobil)
Epost: marianne@afasi.no

Kommunikasjonsrådgiver

Annika Nadira de Leon

Telefon: 22 42 86 44 (forbundskontoret), 47 88 85 37 (mobil)
Epost: annika@afasi.no

Hvis du vil sende oss en beskjed kan du gjøre det ved å fylle ut skjemaet under.

Afasikontakter

En afasikontakt er en godkjent likeperson som selv har erfaring med afasi. Afasikontaktene har fått skolering og godkjenning av Afasiforbundet i Norge. Afasikontaktene har taushetsplikt og arbeider i tråd med etiske retningslinjer.

Litt om oppgaver

• Kontakte nyrammede afatikere og deres pårørende så snart det er mulig/ønskelig
• Være medmenneske i en vanskelig situasjon
• Informere om hvordan afasi kan oppleves, for den rammede og for de pårørende
• Informere om rettigheter
• Motivere for trening
• Bidra til å forebygge isolasjon                   

Vedtekter

Vedtektene gjeldende fra landsmøtet, mai 2016.

Årsberetning

Her kan du laste ned en PDF av nyeste årsberetninger:

Årsberetning_2013.pdf 401,32 kB

Rådgivningstjeneste

Har du spørsmål om afasi og rettigheter eller andre spørsmål om afasi? Ta kontakt med vår rådgivningstjeneste på telefon 22 42 86 44.

Mandag - torsdag kl. 0900 - 1500.

Ofte stilte spørsmål

I spørrespalten nedenfor finner du noen spørsmål som tidligere har vært sendt inn til Afasiforbundet. Svarene er gitt av logoped. Bruk gjerne skjemaet til å sende inn spørsmål til oss. Til spørreskjema.