Ulike typer afasi

Afasi skyldes vanligvis en skade i venstre hjernehalvdel.

Språkvanskene kan arte seg på ulike måter.

Det kommer an på hvor stor skaden i hjernen er.

Det kommer også an på hvor skaden sitter.

Noen har en skade i fremre språkområde.

Andre har en skade i bakre språkområde

Noen har skade i begge språkområdene.

_____________________________________________

Tekst: Eli Qvenild - Illustrajon: Håvard Hegdal