Om språkvansker

Du har kanskje fått høre at du har afasi.

Afasi er språkvansker etter en skade i hjernen.

Afasi kommer plutselig – ofte uten forvarsel.

Afasi = vansker med kommunikasjonen

Afasi gjør det vanskeligere å snakke med andre.

________________________________________

Det kan være vanskelig å

  • finne og uttale ord
  • forstå det andre sier
  • lese
  • skrive

________________________________________

Tekst: Eli Qvenild - Illustrajon: Håvard Hegdal