Mennesker med afasi

Selv om du har afasi, er du fortsatt en selvstendig person med egne meninger.
Du kan ta dine egne beslutninger.

Du vet hva du vil si, men finner ikke ordene.
Afasi kan gjøre det vanskelig for deg å gi beskjeder
og ta imot beskjeder.

Alle som gir deg informasjon, bør sjekke med deg:
• Har DU forstått?
• Har DE forstått DEG?

___________________________________________________________________

Tekst: Eli Qvenild, illustrasjon: Håvard Hegdal