Afasi: vansker med å lese og skrive

Lese:
Du kan ha vansker med å lese som før.

• Jeg kan se ordene klart, men jeg klarer ikke å forstå det jeg prøver å lese.
• Jeg kan lese noen kjente ord.
• Jeg kan lese overskrifter i aviser, men ikke artikler.
• Jeg kan ikke lese høyt, men jeg forstår ordene.

Skrive:
Du kan også ha vansker med å skrive.
Kanskje har du også fått lammelser i høyre arm og må skrive med venstre hånd.

• Jeg kan ikke skrive i det hele tatt.
• Jeg finner ikke ordene jeg ønsker å skrive.
• Jeg kan ikke stave ordene.
• Jeg kan skrive noen bokstaver i et ord, men ikke hele ordet.
• Jeg synes det er vanskelig å skrive setninger

______________________________________________________________

Tekst: Eli Qvenild, illustrasjon: Håvard Hegdal