Her kan du lese om hva afasi er, og hvilke følger afasi kan få.
Innholdet er kortfattet og med illustrasjoner, slik at en afasirammet person lettere skal forstå.

Mer...