Idehefter, håndbøker og praksisrapporter

Inspirerende, realistisk og praktisk rapport, som beskriver funn fra en empirisk undersøkelse om bruk av IKT-hjelpemidler.

Mer...

Spørsmål om rettigheter? Let i "rettighets-håndboka" Jungelhåndboka fra FFO.

Mer...

NYTT PÅ NETT! Hvilken kapasitet har kommunale logopedtilbud for personer med afasi? På hvilken måte har voksne med afasi tilgang til logopedisk hjelp?

Dette er noe av utgangspunktet for en viktig masteroppgave. Den er skrevet av Irmeli Oraviita i 2008, men er fortsatt svært aktuell.

Mer...