Digitale læremidler

Hva er egentlig afasi? Og hvordan preger afasi hverdagen? Ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet har Afasiforbundet i Norge laget en film.

Mer...

Her finner du et e-læringskurs som gir deg som fagperson eller bruker en kjapp innføring i individuell plan. Hva er det? Hvordan kan den lages?

Det er også laget et hefte om individuell plan, som hører til dette e-læringskurset. Last ned her.

Både kurset og heftet er laget ved hjelp av Extra-midler i 2008.

Start kurset!

Mer...