Snakk med legen din / Snakk med din sykepleier

To hefter til støtte i kommunikasjon og samtale.

Afasiforeningen for Ytre Nordmøre utgir i samarbeid med Aphasia Institute i Toronto to hefter med bildemateriell. Heftene er laget for å lette kommunikasjonen mellom personer med afasi og helsepersonell. De baserer seg på teknikkene i "støttet samtale for voksne med afasi" (Supported Conversation for Adults with Aphasia). Metoden er utviklet ved Aphasia Institute i Canada.

Heftene er oversatt og bearbeidet av logopedene MNLL Anne Kvande og Trine Lise Dahl. De koster kr 340,- per stk., pluss porto og ekspedisjonsgebyr.

Kontakt Afasiforeningen for Ytre Nordmøre: anne.kvande@neasonline.no eller tlf. 922 01 216.