Laget av Elisabeth Brekken (prosjektleder). Pris ekskl. porto.

I svært mange sosiale sammenhenger kan det legges til rette for sang og musikk. Dette kan bidra til å vekke minner, glemme negative tanker og øke selvfølelsen hos personer med afasi. Gode erfaringer gjør at Afasiforbundet i Norge ønsker å oppfordre lokale afasiforeninger til å ta med sang og musikk i sine aktiviteter.

Heftet med sangtekster ble til i forbindelse med prosjektet "Sang - med språket i vranglås". Heftet er publisert i 2011. Valget av sangtekster reflekterer et bevisst valg om å ta vare på sangarven vår. Tonefølge kan være hyggelig til sangene, men er ikke nødvendig.

Boken med sangtekster er på 118 sider og har spiralrygg. God, tykk papirkvalitet. Storskrift. Lekkert design. [Det er i tillegg publisert et ressurshefte i forbindelse med samme prosjekt; se annet sted i nettbutikken.]

De som kjøpte denne kjøpte også