Tekst og illustrasjoner: Guro Mjønerud Solbakken (faglig ansvarlig). Prosjektleder: Elisabeth Brekken. Pris ekskl. porto.

Ressursheftet "Sang - med språket i vranglås" er laget som ledd i Extra-prosjektet med samme navn, og er publisert i 2011. Med ord og gode illustrasjoner beskrives øvelser der alle kan delta. Man behøver ikke å ha musikkfaglig bakgrunn for å ta i bruk aktivitetene som beskrives i ressursheftet.

I heftet finner du beskrevet enkle aktiviteter knyttet til:
 - musikk, bevegelse og dans
 - avspenning og hvile til musikk

Musikken til eksemplene er å finne i den medfølgende CD-en.

Gode erfaringer gjør at Afasiforbundet i Norge ønsker å oppfordre lokale afasiforeninger til å ta med sang og musikk i sine aktiviteter.

Ressursheftet har spiralrygg og er på 23 sider. Lekkert design. Gode og instruktive illustrasjoner. CD-en inneholder 13 musikkstykker. [Det er i tillegg publisert et hefte med sangtekster i forbindelse med prosjektet; se annet sted i nettbutikken.]

De som kjøpte denne kjøpte også