NUMA 2, setningsprosessering

Undervisningsmateriell. Ment for logopeder, knyttet til setningsprosessering. Publisert i 2012. Materiellet selges ikke av Afasiforbundet men kan bestilles her: Statped.no Nettbutikk

Personer med afasi har behov for tilrettelagt undervisning hos logoped. Oppgaver og tiltak i undervisningen tilpasses de vansker som den enkelte har.

Originalmateriellet (Newcastle University Aphasia Therapy Resources) er evidensbasert. Det er utarbeidet av logopeder ved universitetet i Newcastle upon Tyne. Materiellet er oversatt og bearbeidet til norsk av logopeder på afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter. Prosjektet er et samarbeid mellom Bredtvet kompetansesenter og Afasiforbundet i Norge, støttet med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Hefte 2 om setningsprosessering, inklusive 2 CD-er med oppgaver: CD-en inneholder en mengde oppgaver. Disse tar sikte på å bedre setningsprosesseringen hos personer med afasi. Teori- og evidensgrunnlaget er relativt enkelt forklart i den tilhørende håndboken.

ANNET MATERIELL I SAMME SERIE:

Hefte 1 om auditiv prosessering, inklusive 1 CD med oppgaver, ble publisert i 2011, og selges annet sted i vår nettbutikk.

Hefte 3 om leseforståelse, inklusive 1 CD med oppgaver, ble publisert i 2013 og selges av Statped (www.statped.no).

Eventuelle faglige spørsmål om materiellet kan stilles logopedene ved afasiteamet på i Statped sørøst, tlf. 02196