En visuell kommunikasjonsveileder for helsepersonell til bruk i samtale med personer som har afasi. 6-siders folder.

Gratis verjson - ulaminert.
Om kommunikasjonsleder for helsepersonell