Idehefte som viser hvordan en kan bruke iPad og iPhone som et hjelpemiddel i hverdagen når en har fått afasi eller andre kommunikasjonsvansker.

Heftet har blitt til på bakgrunn av erfaringer fra kurs i bruk av nettbrett for voksne med afasi våren 2015. Prosjektet er resultat av et ExtraStiftelsen prosjekt i 2015: Kommunikasjon er så mangt. 28 sider.

Porto kommer i tillegg.