Kartleggingsmateriell for logopeder. Laget for i akuttfasen. Publisert i 2010. Pris inkl. porto.

Materiellet er utviklet av Logopedtjenesten Helse Bergen, ved Haukeland universitetssjukehus. Utviklingen av HAST er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, via Afasiforbundet i Norge. Forfattere er Tone Sandmo, Ingjerd Haukeland og Synneve Stoller.

Fra permens innhold:
 - Screening ved betydelige afatiske vansker
 - Screening ved moderate og lette afatiske vansker
 - Differensialdiagnose afasi – taleapraksi – dysartri

Prisen ekskl. porto.

De som kjøpte denne kjøpte også