Ulike typer ressursmateriell

Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi, ut fra klinisk erfaring. v/Ingjerd Haukeland, Tone Sandmo og Synneve Stoller

Ikke medlem Pris kr 290,00
Medlem Pris kr 240,00

Idehefte som viser hvordan en kan bruke iPad og iPhone som et hjelpemiddel i hverdagen når en har fått afasi eller andre kommunikasjonsvansker.

Pris kr 50,00

Undervisningsmateriell. Ment for logopeder, knyttet til auditiv prosessering. Publisert i 2011. Pris inkl. porto.

Ikke medlem Pris kr 450,00
Medlem Pris kr 300,00

Kartleggingsmateriell for logopeder. Laget for i akuttfasen. Publisert i 2010. Pris inkl. porto.

Ikke medlem Pris kr 1.250,00
Medlem Pris kr 1.000,00