Film

En film om hvordan afasi er en del av hverdagen i tre familier.

Pris kr 0,00