Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Informasjonspakke om afasi for personer med afasi, pårørende eller institusjoner. For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig. Ofte kan manglende informasjon og mangelen på en klar vei videre være svært belastende både for den afasirammede og deres pårørende. Vi håper at informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å lette litt på usikkerheten og belastningene som en livsendrede situasjon ofte innebærer. Porto faktureres ved bestilling over 10 stk. Maks grense 30 stk.
 

Pris kr 0,00

Ny brosjyre fra Afasiforbundet.

Denne er ment for afasirammede, pårørende og helsepersonell. Brosjyren informerer om hva afasi er, hva som er viktig når du har fått afasi, hvem Afasiforbundet og lokalforeningene er og hva vi arbeider for.

Pris kr 0,00

Det hjelper å GI TID når du møter en person med kommunikasjonsvansker. GI TID brosjyren gir råd om hvordan man best møter med en person med afasi. Vi har av også Gi-Tid kort som kan være nyttige for personer med afasi. Se under Medlemsartikler.  Brosjyrene og kortene er gratis. Portofritt.

Pris kr 0,00

SE HER! Forståelig informasjon skrevet for deg som har afasi. Pris kr 30 pr hefte ekskl. porto.

Pris kr 30,00