Lokalforeningenes vedltekter

Mal for lokalforeningenes vedtekter (PDF):

Mal for lokalforeningens vedtekter (word):