Oslo og omegn

Medlemsmøtene avholdes mandager kl. 18.00 på Nydalen Voksenopplæringsenter (rett ved Nydalen T-banestasjon).

Adresse: Nydalsveien 38, 0484 Oslo

Møter for slagrammede og pårørende på Aker Sykehus

Slagrammede og pårørende er hjertelig velkomne til vårens temamøter på Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sykehus.

Læringstilbudet er et samarbeid mellom Afasiforengen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, Oslo...


Møter våren 2017

Vårens program er som følger: 

  • 16. januar - ‘Tretthet som følge av hjerneslaget’ v/Svein Erik Larsen.
  • 20. februar - Årsmøte.
  • 20. mars - noe med musikk (v/Astrid Rommerud).
  • 24. april - Fra logopedens afasi-liv v/Liv S. Kulø. '
  • Tur til hytta i Østmarka 10. mai og en dag i juni

Tur til hytta i Østmarka

Det blir tur til hytta ved Mariholtet, Østmarka onsdag den 10. mai + en onsdag i juni.  

Oppmøte utenfor Nydalen VO = avreise derfra kl. 10:30