Afasiforeningen i Østfold

Velkommen til Afasiforeningen i Østfold. Vi er 90 medlemmer.

Felles møte med Landsforeningen for slagrammede i Østfold

onsdag 25. oktober 2017 kl. 18 i Storstua på Råde Bo- og servicesenter i Råde (innkjøring fra Rv. 110/Fredrikstadveien mot jernbanens nye P-plass nord for Råde S. og så første avkjøring opp til høyre).

Tema: "Hjelpemiddelformidling i hverdags- og arbeidsliv" v/rådgiver Trine Lise...


Åpent Hus

Tirsdag 17. oktober kl. 11 - 13.30 på Solli kro/Marsché ved E6 - avkjøringen mot Greåker.

Åpent Hus er en uformell sammenkomst for afasirammede i eget rom på kroa.

Deltagerne tar med bilder, nyheter, spill eller annet som kan støtte kommunikasjon/"deling" med hverandre.

Kaffe, rundstykker og...


Medlemsmøte lørdag 16. september 2017 kl. 13.00

Sted: Storstua i Råde sykehjem (innkjøring fra riksvei 110/Fredrikstadveien mot jernbanens nye P-plass nord for Råde S.

Program:

Logoped Ida K. Foss-Debes informerer om sin private praksis i Moss/Rygge og forteller fra sitt arbeid ved Lovisenberg sykehus, medisinsk klinikk

Tilbakeblikk på turen...


Tittel: Møteplan høsten 2017:

Lørdag 16. september kl. 13.00 i Storstua ved Råde sykehjem (program kommer seinere)

Onsdag 25. oktober kl. 18 - felles møte med LFS Østfold i Storstua ved Råde sykehjem (program kommer seinere)

Lørdag 18. november kl. 13.00 i Storstua ved Råde sykehjem (program kommer...


Tittel: ÅPENT HUS høsten 2017:

Velkommen til ÅPENT HUS for afasirammede på Marsché Solli (Solli kro) ved E6 - avkjøringen til Greåker følgende tirsdager          kl. 11 - 13.3022.08., 19.09., 17.10., 14.11. og 12.12.

Til ÅPENT HUS inviteres afasirammede til uformelt samvær i liten gruppe (eget grupperom). Samværet...