Afasiforeningen i Østfold

Velkommen til Afasiforeningen i Østfold. Vi er 90 medlemmer.

Tittel: Åpent Hus

tirsdag 16. mai kl 11 - kl. 13.30 på Solli kro/Marsché ved avkjøringen til Greåker. Åpent Hus er en uformell sammenkomst for afasirammede i eget rom. Deltagerne tar med bilder, nyheter, spill eller annet som kan støtte kommunikasjon/"deling" med hverandre. Kaffe, rundstykker og vaffel...


Sommertur til Telemark 9. - 11. juni 2017

9. – 11. juni 2017 inviteres det til sommertur!!Turen går til Norsjø Hotell – midt i Telemark - med minibuss. For de som har spesielt behov for bruk av egen bil til turen pga. arbeidssituasjon, rullestolbehov e.l., avtales dette ved påmelding! Lørdagen arrangeres båttur med slusing på...


Åpent Hus

tirsdag 18. april kl. 11 - 13.30 på Solli kro/Marsché ved E6 - avkjøringen til Greåker. Åpent Hus er en uformell sammenkomst for afasirammede i eget møterom på kroa. Deltagerne tar med bilder, nyheter, spill eller annet som kan støtte kommunikasjonen! Kaffe og rundstykker serveres...


VÅRMØTE m/årsmøte

Velkommen til VÅRMØTE m/årsmøte i Storstua, Råde bo-og omsorgsenter , lørdag 25 mars 2017 kl. 13.00. 

Program:

  •  Beate Bertheau Johannessen informerer om sin jobb som ergoterapeut og vurdering av afasi i akuttfasen for slagpasienter på Sykehuset Østfold (Kalnes)
  • Årsmøtesaker
  • Informasjon...

Åpent Hus

tirsdag 7. mars kl. 11 - 13.30 på Solli kro/Marsché ved E 6 - avkjøringen til Greåker (i eget møterom). Åpent Hus er en uformell sammenkomst for afasirammede. Deltagerne tar med bilder, nyheter, spill eller annet som støtte til kommunikasjon. Kaffe og rundstykker serveres!