Afasiforeningen i Østfold

Velkommen til Afasiforeningen i Østfold. Vi er 90 medlemmer.

Tittel: Møter høsten 2017:

Lørdag 16. september kl. 13.00 i Storstua ved Råde sykehjem (program kommer seinere)

Onsdag 25. oktober kl. 18 - felles møte med LFS Østfold i Storstua ved Råde sykehjem (program kommer seinere)

Lørdag 18. november kl. 13.00 i Storstua ved Råde sykehjem (program kommer...


Tittel: ÅPENT HUS høsten 2017:

Velkommen til ÅPENT HUS for afasirammede på Marsché Solli (Solli kro) ved E6 - avkjøringen til Greåker følgende tirsdager          kl. 11 - 13.3022.08., 19.09., 17.10., 14.11. og 12.12.

Til ÅPENT HUS inviteres afasirammede til uformelt samvær i liten gruppe (eget grupperom). Samværet...


Tittel: Åpent Hus

tirsdag 16. mai kl 11 - kl. 13.30 på Solli kro/Marsché ved avkjøringen til Greåker. Åpent Hus er en uformell sammenkomst for afasirammede i eget rom. Deltagerne tar med bilder, nyheter, spill eller annet som kan støtte kommunikasjon/"deling" med hverandre. Kaffe, rundstykker og vaffel...


Sommertur til Telemark 9. - 11. juni 2017

9. – 11. juni 2017 inviteres det til sommertur!!Turen går til Norsjø Hotell – midt i Telemark - med minibuss. For de som har spesielt behov for bruk av egen bil til turen pga. arbeidssituasjon, rullestolbehov e.l., avtales dette ved påmelding! Lørdagen arrangeres båttur med slusing på...


Åpent Hus

tirsdag 18. april kl. 11 - 13.30 på Solli kro/Marsché ved E6 - avkjøringen til Greåker. Åpent Hus er en uformell sammenkomst for afasirammede i eget møterom på kroa. Deltagerne tar med bilder, nyheter, spill eller annet som kan støtte kommunikasjonen! Kaffe og rundstykker serveres...