Håndbok for lokaforeninger i Afasiforbundet

Tre i ett: Oppslagsverk, studiemateriell og veileder for lokalforeningene i Afasiforbundet