Leter du etter logoped?

På Norsk Logopedlag sine nettsider finner du liste over en del logopeder pr. fylke.  Merk: Listen er ikke en helt komplett oversikt over logopeder i Norge. http://norsklogopedlag.no/akershus/

Merk at listen ikke er komplett, men består av de logopeder som har registrert seg hos Norsk Logopedlag og er medlemmer.