Siste nyheter

Siste nyheter fra Afasiforbundet.

Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane.  

Mer...

«Kommunikasjon er så mangt» er et modell-prosjekt som er finansiert gjennom ExtraStiftelsen med Afasiforbundet som søkerorganisasjon. Resultat av prosjektet er både idehefte og film.

Mer...

Mange vet ikke hva de skal gjøre når en person får symptomer på hjerneslag. Hvert sekund teller! Her finner du nyttig folkeopplysning om hjerneslag og hva du gjør i en slik situasjon.

Mer...

Utdanningsdirektoratet har utgitt en kortfattet, lettlest brosjyre som omhandler rettigheter til spesialundervisning for voksne. For voksne med afasi betyr dette ofte hjelp hos logoped.

Mer...

En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Les mer om hvordan du skal gå fram når du ikke får det du har krav på.

Mer...

«Kommunikasjon er så mangt» er et modell-prosjekt som er finansiert gjennom ExtraStiftelsen med Afasiforbundet som søkerorganisasjon. Resultat av prosjektet er både idehefte og film.

Mer...

Afasiforbundet ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og venner et godt nytt år! Samtidig takker vi for mye fin innsats i året som gikk.

Mer...

Det er ikke ofte noen skriver doktorgrad om afasi i Norge. Monica Knoph er nummer to som får finansiert doktorgrad om afasi gjennom ExtraStiftelsen via Afasiforbundet i Norge. Disputas 10. desember.

Mer...