"Gi Tid" materiellet skal bidra til å skape forståelse for afasirammedes utfordringer. Kampanjen er ment å hjelpe mennesker med språkvansker, slik at de bedre kan klare seg i hverdagen.

Mer...