For annonsører: Medieplan 2017
Innleveringsfrister for skribenter:
  Levering av tekst/foto til red. Levering Posten
1-2017 5/2 10/3
2-2017 5/5 10/6
3-2017 5/9 10/10
4-2017 5/11 10/12