Veiledning for skribenter

Vi trykker gjerne artikkelen din! Her er noen regler det er lurt å følge.

Målsetting: lettlest tekst

Afasiposten ønsker stadig å bli bedre. Lettlest tekst er et mål vi strekker oss etter. Lesbarhets-indeks kan brukes for å måle hvor lett eller vanskelig en tekst er. Dette beregnes ut fra antall ord per setning og mengden lange ord. Som "langt ord" regnes ord med flere enn seks bokstaver.

Det finnes flere ulike lesbarhets-indekser. I Skandinavia er Liks den mest brukte. Følg denne lenken for å sjekke hvilken Liks teksten din har.

Afasiposten mottar helst tekster med en Liks på under 40. (Teksten du nå leser har en Liks på 37.)

Temaer av interesse

Afasiposten har som målsetting å være et blad for personer med afasi eller andre språkvansker og for deres pårørende. Vi ønsker også å være et blad for alle som støtter vårt interessepolitiske arbeid. Dette inkluderer i mange tilfeller også fagpersoner. Vi søker derfor å balansere innholdet i bladet. Målet er at Afasiposten skal være relevant for alle våre målgrupper. Eksempler på relevant stoff: beretninger fra lokalforeningenes arbeid, personlige fortellinger om det å leve med afasi, lettleste faglige artikler, kursreferater, relevant nyhetsstoff, interessepolitiske tema, med mer.

Filstørrelse 55,35 kB (Endret: 15.12.2016 08:07) Last ned fil

Kontakt redaktør Marianne Brodin på telefon 22 42 86 44 eller per e-post på afasi@afasi.no.