Artikler

Her finnes et utvalg artikler som tidligere er publisert i Afasiposten.

Artiklene har stått på trykk i Afasiposten, først i 2006 og i revidert utgave i 2015-2016. Forfattere av teksten er logopedene Margit Corneliussen, Line Haaland-Johansen og Eli Qvenild, samt språkforsker Marianne Lind.

Mer...

Livskvalitet er et stort og komplekst tema som opptar mange – helsearbeidere, forskere og politikere. For ikke så altfor lenge siden diskuterte for eksempel stortinget og regjeringen muligheten for å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet i Norge, som et supplement til brutto...

Mer...

Afasi er vansker med å snakke, lese, skrive og forstå språk, og disse vanskene skyldes en ikke-medfødt skade i hjernen. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag, men man kan også få afasi etter andre sykdommer (for eksempel svulster) eller ulykker (for eksempel i trafikken). Vi antar...

Mer...