Afasiposten, nr. 4/12

Julen 2012

Mot slutten av et jubileumsår

Det er mørketid og det går mot jul (igjen). Det er også tid for å tenne lys nå på slutten av jubileumsåret. Etter et Oslo-initiativ ble Afasiforbundet en realitet i 1987. 25 år senere er det fortsatt stort behov for et samlende forum som ivaretar interessene til mennesker med ervervede språkvansker og deres pårørende. Utfordringene er mange. Det er stadig behov for å påpeke at myndighetene har et ansvar for å tilby et tverrfaglig helthetlig rehabiliteringstilbud. En vesentlig del av dette vil være ny opplæring av grunnleggende ferdigheter, en rettighet som har vært hjemlet i lovverket siden 1976, og som sier at kommunene har plikt til å gi denne opplæringen. Vi opplever likevel at afasirammede mange steder får et mangelfullt tilbud, både under sykehusoppholdet og i hjemkommunen.

 

Fra i år av gjelder Regjeringens samhandlingsreform, der kommunen har fått et større ansvar for rehabiliteringstilbudet.

 

Nye tall viser at 16 000 personer rammes av hjerneslag i Norge hvert år. En tredjedel av disse får konsekvenser i form av språkvansker. Antall liggedøgn i sykehusene er nede i gjennomsnittlig 2 uker, før kommunen overtar. Ikke alle sykehus har slagenheter eller gode nok rutiner for tverrfaglig slagbehandling sett utifra nasjonale retningslinjer for slagbehandling fra 2010. Logopedtilbudet i rehabiliteringen ser ut til å være en sak vi aldri kan legge fra oss. 

 

Sammen med over 60 andre organisasjoner står vi bak Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt handlingsprogram, som omhandler en rekke områder innenfor helse, levekår, rettigheter, opplæring og andre tema på vei mot «et selvstendig liv». Regjerningen oppfordres til å satse mer på rehabilitering i forbindelse med stortingsvalget neste høst.

 

Selv etter 25 år er kunnskapen om afasi mangelfull i befolkningen generelt, men også hos helsepersonell og andre fagpersoner. I mediene har vi i år hørt flere innslag om betydningen av å kjenne til symptomene på hjerneslag, betydningen av å komme raskt til behandling og ikke minst det å forebygge hjerneslag.

 

Afasiforbundet er stolt over å ha fått en ny film til opplysning om «afasi i hverdagen». Vi håper filmen blir brukt i opplæringsvirksomhet og til informasjon.

 

I forbindelse med Nordisk afasidag satte vi i gang kampanjen Gi tid – som skal hjelpe mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker – afasi. Det er ufortjent å bli betraktet som mindre begavet eller beruset bare fordi de ikke selv er i stand til å forstå hva som blir sagt eller til selv å gjøre seg forstått. Ved å få litt ekstra tid i møtet med andre mennesker ute i samfunnet, kan de bedre klare seg i hverdagen, håper vi. Ellers har vi hatt kurs for nye afasirammede og pårørende i Trondheim tidligere i år. I høst hadde vi en unik Villmarkshelg for afasirammede på Finnskogen. Vi har hatt erfaringskonferanse for afasikontaktene våre og utdannet 6 nye. Vi hadde kurs for pårørende i november, og alle nevnte tiltak viser at det er behov for felleskap og noen å dele tanker og frustrasjoner med. Særlig ber vi dere oppfordre nye til å melde seg på, men vi opplever ikke akkurat noen strøm av påmeldinger til kursene våre.

 

Vi vil fortsette å ha fokus på likemannsarbeid, og håper det kan er drift i landets lokale afasiforeninger i mange år fremover. Det er i stor takknemlighet jeg vil fremheve alle som gjør en innsats for å ta vare på livet i foreningene, som med frivillig innsats gir afasirammede livskvalitet, tilhørighet og fellesskap.

 

Takk for innsatsen til Foreldreforeningen for barn med spesifikke språkvansker (FBS), som  ønskes lykke til videre i sitt arbeid, men fra nyttår av med Dysleksi Norge.  

 

Jeg benytter anledningen til å minne dere på at det blir landsmøte på Gardermoen 24.-26. mai 2013.

 

Gode ønsker for julen, og det nye året 2013
fra Ellen Borge