Afasiposten, nr. 4/11

Julen 2011

"Mandagen er hellig"

Det gjelder å stoppe opp litt i den travle førjulstiden og bare la tankene flyte... For de fleste av oss er kanskje ikke mandager sett på som ukens beste dag, da vi har en lang uke med plikter og gjøremål foran oss. Jeg fikk allikevel en god følelse i meg da jeg hørte om "Mandagsgruppen 2011". Dette er en liten gruppe eldre menn som til fast tid hver uke har sin møteplass på Nesttun eldresenter utenfor Bergen. Der står kaffe og sjokolade på bordet, og i et par timer snakker de om løst og fast, om alt fra hybelkaniner, fotball, nyheter, politikk og det å bo alene. Det hele startet med at de via hjemmehjelp eller hjemmesykepleie kom i kontakt med sykepleierstudenter som prøvde ut et aktivitetesprosjekt for eldre enkemenn og menn som hadde kone på institusjon. Idag har akkurat denne gruppen vært selvdrevet i to år, og består av fem menn som av ulike grunner bor alene, men som alle hadde behov for å møte andre i samme situasjon.

"Det å se på tv alene kan være greit, men også veldig ensomt." "Det er så godt å ha noe å gå til og noen som bryr seg," som de sier. "Sykdom prøver vi å ikke snakke så mye om, men selvfølgelig feiler det oss noe hele tiden." "Det er så flott å koble folk sammen som har et felles utgangspunkt, slik at man får noe ut av samværet." De er blitt enige om at fem er et passe antall, og at de ikke skal ha damer innblandet... foreløpig, blir det opplyst. To timer er også passe lang tid, og det er kun to ganger i år de har måttet avlyse, og det var på grunn av ferie.

Sånt er inspirerende å høre. Det handler om at noen tar et initiativ, finner et sted og finner noen som blir med. Det er mange eksempler på slike gruppesammensetninger med ulik bakgrunn.

Mye av poenget ved å skape slike fellesskap er å sette grupper i stand til å ta vare på seg selv. Det meste av helse skapes og vedlikeholdes utenfor helsevesenet, og jeg er helt sikker på at dette har en forebyggende effekt. Dette er nettopp det likemannsarbeidet bygges på. Ved å skape felles møteplasser og tilby sosialt samvær og aktiviteter, lager man tilbud i trygge ranner for våre afasirammede. Det er derfor våre tillitsvalgte, afasikontakter og våre likemenn fortjener honnør for sitt arbeid!

Vi har i høst hatt et kurs i Bergen for nye afasirammede og pårørende. De som var der ga oss gode tilbakemeldinger som vi tar med oss i arbeidet videre. Til våren blir det arrangert et Nyblitte-kurs i Trondheim, så hjelp oss å spre de videre. Det er ingen stor strøm av interesserte til kursene, selv om vi vet at mange nye rammes og føler seg alene med sine vansker. Det er viktig for oss å få de nye med i lokalforeningene og til å påvirke arbeidet vårt fremover. Det erogså viktig at det er et eksisterende tilbud lokalt som vi kan henvise til, hvor de er velkomne og kan delta i det fellesskapet som er.

Vi går nå inn i en fredelig juletid, med tid til ettertanke og refleksjon, og anledning til å bry oss om hverandre. Neste år er Afasiforbundet i Norge 25 år, og vi har bedt lokalforeningene om hjelp til å ta vare på foreningenes historie, samtidig som vi sammen må tnke framover.

Vi skal fortsette å arbeide for:

  • at alle mennesker skal få vite hva afasi er
  • at alle afatikere får informasjon om den lokale afasiforeningen
  • at alt helsepersonell får kunnskap om afasi
  • at alle afatikere får kontakt med en logoped
  • at antallet logopedtilbud økes
  • at det er gode opptreningssteder for afasirammede
  • at det avsettes mer penger til forskning innen afasifeltet

Gode ønsker for julen og det nye året 2012,
fra Ellen Borge