Afasiposten, nr. 3/12

Høst 2012

Afasiforbundet  -  ikke mindre viktig etter 25 år!

”Den dag kjem aldri at eg deg gløymer, for om eg sover eg om deg drøymer…”

En strofe fra en norsk vise, som gjerne kunne omhandlet forbundets / vår / våre tillitsvalgtes kamp for afasirammede og deres nærmeste. Vi har afasirabeidet med oss i tankene til alle tider, selv om vi helst bør hvile litt om nettene.

 

Sommeren har gått over i høst. Vi har markert 25 års arbeid samtidig som vi fortsatt er bekymret. Flere av landets lokalforeninger er eldre enn det, og vi vet at det fortsatt er behov for vår innsats og for at arbeidet ikke må stoppe opp. De afasirammede er ikke borte, og kunnskap om afasi mangler fremdeles blant befolkningen / i samfunnet.

 

Fra ulike hold mottar vi meldinger fra bekymrede familiemedlemmer og fagfolk som ser at tilbudet om logopedtrening og helhetlig rehabilitering ikke er noen selvfølgelighet. I landets helsevesen er det mest snakk om endringer, sparing og reduksjon. Det er et arbeid som vi stadig følger med våre brukeres øyne. At stillinger for logopeder trues eller det ikke opprettes nye, og at flere ikke ansettes er bekymring nok til å stjele vår nattesøvn.

 

Vår gruppe er helt avhengige av trening med logoped. Logopedene i afasiarbeidet er dessuten vår viktigste vei mellom afasirammede og likemannstilbudene våre. Vi skulle så gjerne sett at flere fant veien til både lokalforeningene og de arrangementer og kurs som tilbys.

 

Denne høsten har vi hatt ”villmarksleir” med fokus på utendørs aktiviteter for yngre afasirammede. Gjennom hele helgen var det god stemning og en utrolig samarbeidsånd, der mindre og større utfordringer skulle takles, og rullestol ikke var den største hindringen. 

 

I høst er også vår nye informasjonsfilm klar for lansering. Denne vil snart være tilgjengelig både via nettsiden vår og i DVD-format. En stor takk til filmprodusenten og de flotte rolle-innehaverne som var villige til å stille opp i dette arbeidet.

I oktober skal vi ha erfaringskonferanse for afasikontakter og håper å samle flest mulig av dem. Det trengs å blåse liv i ordningen, i tillegg til at vi har en kursdel for noen nye interesserte.

 

I oktober er det igjen Nordisk afasidag den 10. Vi håper flere foreninger lager en markering lokalt slik som mange har gjort tidligere år. Sentralt vil vi i år lage et afasi-arrangement i Harstad. I forbindelse med dette vil vi også lansere Gi Tid – en kampanje, for å skape forståelse for at den som har afasi, trenger litt ekstra tid både for å forstå og for å gjøre seg forstått.

 

I november blir det kurs for pårørende, og det er en god stund siden sist. Det er spørsmål etter kurs fra tid til annen, men når vi først har det så er det ingen strøm av påmeldinger. Vi mener behovet er der, men trenger hjelp til å finne aktuelle deltagere. Vi skulle gjerne også hatt idéer til hva slags kurs det er ønske om at vi arrangerer.

 

Kreative tanker trenger vi også i tiden frem mot vårens landsmøte som avholdes på Gardermoen 24.-27. mai 2013.  

 

Gode høstdager til alle fra  Ellen Borge