Afasiposten, nr 2/13

Sommer 2013

Landsmøtehelgen er over

Landsmøtet 2013 er over, kurset likeså, og hverdagene består ikke av gratis softis og popcorn slik vi ble traktert på Quality Airport Hotell på Gardermoen i mai.

Det er spenninger knyttet til ethvert landsmøte og på en måte er det et forbundsliv før og et etter. I forarbeidet ligger det forventinger under planleggingen, både hva gjelder kurset vi  tilbyr og selve landsmøtesamlingen. Hvor mange når vi med invitasjonene, hvor mange kommer, hva slags program og hvilke forelesere skal vi ha? Hvordan huske på alt til selve møteavviklingen, hvordan blir sakene behandlet og hva ender det med etc

Det var nokså likt antall deltagere denne helgen i mai som for to år siden. Vi burde kunne hatt flere enn de fremmøtte 40 delegatene fra våre noen-og-tredve foreninger, og et større antall når det gjelder kursdelen. Som forbundets høyeste myndighet er det her man kan komme med større og mindre spørsmål innenfor afasiarbeidet vi driver. Det fremkommer av tilbakemeldingene at vi har lykkes i å inspirere deltagerne og gitt litt påfyll som er noe å ta med seg tilbake i foreningsarbeidet lokalt. Vi vil gjerne oppfordre til å sende to personer fra hver forening til slike storsamlinger, da det er lettere å ta med inntrykkene tilbake og forhåpentligvis letter å iverksette eventuelle nye tiltak lokalt.

 

Kurset og møtet omtales på egne sider i bladet, men vi ser tilbake på et vellykket arrangement også denne gang. Neste landsmøte blir i mai i 2016. Allerede nå er det lurt å tenke på hvordan flest mulig kan ha mulighet til og nytte av å delta. Ikke minst er det lurt å begynne å lete frem og motivere flere til å stille som kandidater til styreverv. Valgkomitéen fra forrige periode hadde ingen lett jobb med å finne kandidater, men innsatsen resulterte i at et styre er på plass og at komitémedlemmene har sagt ja til en ny periode, så de lot seg likevel ikke skremme. Det er lettere å si nei til å ta på seg et verv enn ja. Det gjelder både sentralt og lokalt. Lokalforeningene oppfordres derfor til å tenke på dette tidlig, trekke inn flere til lokalstyrer og til oppgaver som må gjøres, for dermed å kunne ha flere personer ’å spille på’.

 

Det er flere foreninger som sliter, og det er selvsagt til bekymring for forbundsledelsen og selve forbundsfremtiden. Livet i lokalforeningene og tilbudene om treffsteder og - tider er det viktigste tilbud til våre gamle og nye medlemmer.

Nå som vi er i starten på en ny landsmøteperiode vil jeg benytte anledningen til å TAKKE avtroppende styremedlemmer for innsatsen disse siste årene! Uten dere, intet liv! Takk også til de av våre samarbeidspartnere som ikke var tilstede under helgen. Velkommen til det nye styret! – som er i ferd med å ta fatt på de ulike oppgavene vi står overfor i neste tre-årige periode. Det er viktig at vi får med nye, samtidig som vi beholder noen fra tidligere.

 

Vårt kontinuerlige arbeid for å øke afasiforståelsen rundt oss fortsetter. Vi fortsetter med Gi tid-kampanjen som bidrag i informasjonsarbeidet. Vi oppfordrer også til å bruke filmen, som nå sendes ut til de av lokalforeningene som ikke var representert på landsmøtet. 1500 har allerede sett den via nettsiden vår www.afasi.no.

 

Med ønsker om en god sommer til alle,
Ellen Borge